Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. lokakuuta 2009 Tšekin tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))