Yhdistetyt asiat T-530/93, T-531/93, T-87/94, T-91/94, T-106/94, T-120/94 ja T-124/94: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 23.7.2009 — Kat ym. v. neuvosto ja komissio