Zadeva T-863/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Prejšnje besedne znamke Evropske unije GALLIMARD – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Pomenska primerjava – Priimki – Samostojen razlikovalni položaj – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])