Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu 2020/C 400/06