Neuvoston päätös (EU) 2019/1708, annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta WTO:n poikkeusluvan voimassaolon jatkamista koskevan sellaisen päätöksen hyväksymiseen, jonka nojalla Yhdysvallat voi myöntää tullietuuskohtelun Yhdysvaltojen antaman Karibian alueen talouselvytyslain (CBERA) mukaisesti