Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 525/2011 av den 27 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker