Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 525/2011 z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw