Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 525/2011 tas- 27 ta’ Mejju 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix