Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 525/2011 ( 2011. gada 27. maijs ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai