2011 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 525/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti