Регламент за изпълнение (ЕС) № 525/2011 на Комисията от 27 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци