Kirjallinen kysymys P-1381/07 esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle. Kreikan hallituksen vastaus komission kirjeeseen tilintarkastustuomioistuimen päätöksestä kieltää vakituisten työehtosopimusten muuttaminen määräaikaisiksi