Kirjallinen kysymys E-1861/07 esittäjä(t): Proinsias De Rossa (PSE) komissiolle. Työntekijöiden altistuminen tärinälle