Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY, 2001/852/EY ja 2003/508/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2005/416/EY)