Komisijas Regula (ES) 2021/71 (2021. gada 21. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot beriksas Savienības un starptautiskajos ūdeņos 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. un 14. zonā