Komission tiedonanto neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Mauritanian kanssa Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti