Písemný dotaz E-006972/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o využívání prostředků Společenství obcí Florencie v období 2007–2013