Skriftlig fråga E-012285/11 Hans-Peter Martin (NI) till kommissionen. Kvotsystem vid sammansättning av expertgrupper