/* */

TITJUR Angé Serrano ym. v. parlamentti Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kolmas jaosto) tuomio 18 päivänä syyskuuta 2008. # Pilar Angé Serrano ym. vastaan Euroopan parlamentti. # Virkamiehet - Henkilöstö - Tutkittavaksi ottaminen - Yhdenvertainen kohtelu. # Asia T-47/05.