Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5499 – IPIC/NOVA) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti