Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/15, annettu 7 päivänä tammikuuta 2021, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 112) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)