Asia F-3/06: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.1.2007 — Frankin ym. v. komissio (Henkilöstö — Hallinnolle kuuluva avustamisvelvollisuus — Kieltäytyminen — Belgiassa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen)