Bensiinihöyryjen talteenotto moottoriajoneuvojen tankkauksen yhteydessä ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee henkilöautojen polttoainetäydennystä huoltoasemilla (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))