Bekendtgørelse til de registrerede på listen over personer, grupper og enheder, der er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme som ajourført ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/20 og artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/192020/C 13/04