Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto asiassa ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annettua asetusta koskevat ohjeet” (COM(2019) 250 final)