Situația veniturilor și cheltuielilor agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2013