Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta nimittää Helga Berger tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))