Kawża F-106/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal- 10 ta’ Marzu 2009 – Giaprakis vs Il-Kumitat tar-Reġjuni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Trasferiment ta’ parti mill-emolumenti barra mill-pajjiż ta’ impjieg — Artikolu 17(2)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal il-qodma — Tifdil għal xiri ta’ proprjetà (Épargne-logement) — Irkupru ta’ pagament mhux dovut — Kundizzjonijiet — Irregolarità tat-trasferimenti — Natura evidenti tal-irregolarità)