Asia F-106/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2009 – Giaprakis v. alueiden komitea (Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Palkan osan siirtäminen asemamaan ulkopuolelle — Vanhojen henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohdan b alakohta — Asuntosäästäminen — Perusteettoman edun palauttaminen — Edellytykset — Siirtojen sääntöjenvastaisuus — Ilmeinen sääntöjenvastaisuus)