Mål T-380/17: Talan väckt den 16 juni 2017 – HeidelbergCement och Schwenk Zement mot kommissionen