Asia T-250/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 12.7.2007 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Sähköisten julkaisujen, erityisesti Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan kokoamiseen, tuottamiseen ja levittämiseen liittyvien palvelujen tarjoaminen — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Tasa-arvoinen kohtelu — Perusteluvelvollisuus — Ei ilmeistä arviointivirhettä)