Neuvoston Päätös (EU, Euratom) 2019/2078, annettu 2 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä