Kirjallinen kysymys P-0575/08 esittäjä(t): Horst Schnellhardt (PPE-DE) komissiolle. Saksan hallituksen 8. kesäkuuta 2007 Euroopan yhteisölle antama ilmoitus