Asia T-16/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 24.9.2009 — Viasat Broadcasting UK v. komissio (Valtiontuet — Julkisen palvelun yleisradioyhtiön pääomarakenteen vahvistaminen sellaisen ensimmäisen päätöksen jälkeen, jossa on määrätty yhteismarkkinoille soveltumattomat valtiontuet takaisinperittäväksi — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Ensimmäisen päätöksen kumoaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)