Asia C-199/04: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 1.2.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivit 85/337/ETY ja 97/11/EY — Tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi — Rakennusten tai maa-alueiden käyttötavan merkittävä muutos — Kanteen tutkimatta jättäminen)