MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Marek Opiola tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Matteo Adinolfi