Kirjallinen kysymys E-1171/07 esittäjä(t): Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) ja David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) komissiolle. Eminen rannikkoniemen poistaminen Natura 2000 -luettelosta