/* */

Alueiden komitean suuntaa-antava lausunto aiheesta Alueiden panos ilmastonmuutosta ja energiaa koskevien eu:n tavoitteiden saavuttamiseen — Erityisenä painopisteenä kaupunginjohtajien yleiskokous