Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/896 z dne 24. maja 2017 o izdaji dovoljenja za pripravek iz 6-fitaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), kot krmni dodatek v trdni obliki za vse vrste perutnine in vse vrste prašičev (razen za sesne pujske) (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd) (Besedilo velja za EGP. )$