Kirjallinen kysymys P-0745/09 esittäjä(t): Pilar Ayuso (PPE-DE) komissiolle. Maataloustuotteiden menekinedistämistä koskeva yhteisön politiikka