Kirjallinen kysymys E-0753/09 esittäjä(t): Frieda Brepoels (PPE-DE) komissiolle. Luontotyyppidirektiivi ja Limburgin maakunnan pohjois- ja eteläosien välinen tie