Kohtuasi T-552/13: 15. oktoobril 2013 esitatud hagi — Oil Turbo Compressor versus nõukogu