Tiesas spriedums (sestā palāta) 1988. gada 8. martā. # Apple and Pear Development Council pret Commissioners of Customs and Excise. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: House of Lords - Apvienotā Karaliste. # Lieta 102/86. Apple and Pear Development Council TITJUR