2008/220/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2008 , päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevista suunnitelmista Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioiden (Saksa) tietyillä alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 887)