Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8853 – AXA/CDC/Tillgång i Toulon Grand Var) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )