Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8853 – AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )