Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 23/03/2007) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4585 - BMW INTEC / DEKRA SÜDLEASING SERVICES) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)