Věc C-157/19 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 1. října 2020 – Ehab Makhlouf v. Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Syrské arabské republice – Opatření namířená proti předním podnikatelkám a podnikatelům působícím v Sýrii – Seznam osob, kterým se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Zařazení navrhovatelova jména na seznam – Žaloba na neplatnost“)