Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet på dess möte den 28 juni 2013 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.847/E-BOOKS – Föredragande: Litauen