Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka Svetovalnega odbora z dne 28. junija 2013 o osnutku odločbe v zvezi z zadeva COMP/39.847/E-BOOKS – Poročevalka: Litva